• Din varukorg är tom
Till shopen

Mäns våld mot kvinnor

Männen måste involveras i arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och jämställdhet, genom frågor om maskulinitet och maskulinitetsnormer. Ökad jämställdhet minskar också mäns sexuella våld mot kvinnor.

Männen måste involveras i arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och jämställdhet, genom frågor om maskulinitet och maskulinitetsnormer. Ökad jämställdhet minskar också mäns sexuella våld mot kvinnor.

Våld i nära relationer är en av de vanligaste formerna av våld mot kvinnor och det inkluderar såväl fysiska, sexuella och emotionella övergrepp som att kvinnornas blir kontrollerade av sin partner. Våldet förekommer i alla socioekonomiska, religiösa och kulturella grupper och var tredje kvinna i världen kommer någon gång i livet att vara utsatt för våld.

 

Könsbaserat våld är en djup kränkning av de mänskliga rättigheterna, inte minst de reproduktiva rättigheterna. Kvinnor och flickor som utsätts för våld i nära relationer kan sällan säga nej till sex och inte heller kräva att preventivmedel ska användas. Misshandlade kvinnor har oftare gynekologiska problem och könssjukdomar än andra. När misshandeln sker under en graviditet kan det leda till komplikationer, som till exempel att barnet inte lever vid födseln.

 

Skadar kvinnornas fysiska och mentala hälsa

Jämställhet är en omöjlighet så länge kvinnor inte har möjligheten att bestämma över sin egen kropp. Andelen kvinnor som lider av depression, ångest, oplanerad graviditet, sexuellt överförbara sjukdomar som HIV är högre bland kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer, jämfört med dem som inte är det.

 

Arbetar för att bekämpa könsbaserat våld

Vi vill arbeta för samhällen där allas liv värderas och värnas på riktigt. Därmed måste destruktiva strukturer, värderingar och beteenden förhindras och förändras, och kvinnors egenmakt stärkas. Jämställdheten ökar genom tillgång till sexualundervisning och preventivmedel, genom att inkludera sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i samarbeten, samt att rikta utbildningssatsningar direkt mot ungdomar och mot män.

 

PMU:s samarbetspartner har länge arbetat mot könsbaserat våld. Det mest kända exemplet är det långa samarbetet med Panzisjukhuset i DR Kongo som bedriver ett välutvecklat arbete av hög kvalité. Ett annat område är arbetet mot kvinnlig könsstympning.

Mer på samma tema

Se alla projekt