• Din varukorg är tom
Till shopen

Religiösa ledare har en nyckelroll att spela

För många människor runt om i världen är tro och religion en grundläggande del av livet. Tron påverkar människors identitet och vardag, hur de ser på världen och relaterar till varandra och till samhället.

För många människor runt om i världen är tro och religion en grundläggande del av livet. Tron påverkar människors identitet och vardag, hur de ser på världen och relaterar till varandra och till samhället.

Religiösa ledare och organisationer har ett stort inflytande över – och därmed ett tungt ansvar för – människors attityder och beteenden. Vi ser därför att det är extra viktigt att arbeta med religiösa ledare och samfund.

 

PMU har möjlighet att i dialogen bygga broar mellan ett rättighetsbaserat språk och ett teologiskt språk. Förtroendet för religiösa ledare är i regel stort och ledarnas syn på normer och system är ofta avgörande för om ett lokalsamhälle ska kunna utmana och göra upp med destruktiva mönster där sådana finns. Stödet från religiösa ledare kan hjälpa eller stjälpa en förändringsprocess, eftersom en religiös ledare också kan vara den inte vill se förändring. De religiösa ledarna har en direkt inverkan på människors fysiska, psykiska, sociala och andliga hälsa.

 

Kyrkan kan spela en viktig roll

Eftersom kyrkan samlar människor i alla åldrar och samhällsgrupper och finns såväl i städer som på landsbygden och i konfliktdrabbade områden, spelar kyrkan en viktig roll i människors liv. Den lokala andliga ledaren är en viktig auktoritet som människor lyssnar till och har därför en unik möjlighet att vara en positiv kraft i arbetet med samhällsförändring. Även om kyrkan verkar i ett lokalt traditionellt sammanhang som är ovilligt att förändras, kan en kyrka vara framåtsträvande även genom små men viktiga steg i rätt riktning.

 

Kyrkan måste tala om jämställda relationer

Det är viktigt att kyrkan och andra trosbaserade aktörer talar om vikten av att leva i sunda, ansvarsfulla och jämställda relationer. Det hänger samman med frågor som ömsesidighet och samtycke och handlar om att tala om kvinnans sexualitet som likvärdig med mannens. Kyrkan har ett stort ansvar i hur man väljer att möta människors frågor kring sexualitet och relationer.