• Din varukorg är tom
Till shopen

När andra bestämmer över din kropp

Sexuella och reproduktiva rättigheter handlar om frågor som står i centrum av det mänskliga livet. Därför är det av central betydelse också för PMU.

Sexuella och reproduktiva rättigheter handlar om frågor som står i centrum av det mänskliga livet. Därför är det av central betydelse också för PMU.

Hundratusentals kvinnor och flickor dör varje år av orsaker som har med graviditet och förlossning att göra. Ofta helt i onödan eftersom många dödsfall hade kunnat förhindras. Det handlar om okunskap kring sexualitet och den egna kroppen, att de inte har kunskap om eller tillgång till preventivmedel, och om att män inte tar ansvar för sin sexualitet.

 

För miljontals flickor och kvinnor är det svårt, eller rent utav omöjligt, att säga nej till sex. Inte heller kan de kräva säkra, skyddade och ansvarsfulla relationer från sina män, eftersom det oftast också är mannen som enligt tradition, kultur och religion bestämmer hur stor familjen ska vara och om preventivmedel ska användas. Flickor och kvinnor har på många platser i världen ingen talan när det gäller den egna kroppen, graviditeter och barnafödande. Deras sexuella hälsa påverkas alltså av normer, könsroller och maktrelationer, som behöver förstås utifrån sin ekonomiska, sociala och kulturella kontext.

 

Familjeplanering minskar antalet oönskade graviditeter

Studier visar att ju fattigare en flicka är och ju mindre utbildning hon har desto större är sannolikheten att hon blir gravid. För att undvika oönskade graviditeter är sexualundervisning och information om familjeplanering och preventivmedel viktigt. Det minskar också risken för att flickan eller kvinnan dör i följderna av en graviditet eller förlossning.

 

Ökad egenmakt – för alla

Att arbeta med jämställdhetsfrågor ökar inte bara flickors och kvinnors makt i sin egen vardag och i samhället, utan också rätten till sin egen kropp och till att fatta informerade beslut kring om och när hon vill föda barn.

 

Information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, måste finnas tillgängligt för både kvinnor och män i olika åldrar, för människor med funktionsnedsättningar, på landsbygden och i städer, samt i humanitära situationer där särskilt flickor på flykt är än mer utsatta.

Mer på samma tema

Se alla projekt