PMU på plats i konfliktmineralgruva i Kongo

Den pågående konflikten i stora delar av DR Kongo skapar kaos och massflykt bland befolkningen. Ett av grundproblemen är handeln med mineraler som säljs olagligt till företag runtom i världen. Ett team från PMU har i veckan kommit hem efter besök i gruvor där man mött både barn och vuxna som vittnar om hur de jobbar under slavliknande förhållanden. Nu … Read More

Möts i Nepal för att bättre hantera katastrofer

Partners från sju länder i Asien möts just nu i Nepal för att dela erfarenhet och lära av varandra om det humanitära arbetet. Alla deltagare har på ett eller annat sätt upplevt katastrofer och bidragit med humanitära insatser. Det är PMU som tillsammans med Erikshjälpen och med stöd från SMR, bjudit in till en workshop för partnerorganisationer som jobbar humanitärt. Deltagare … Read More

Kenyaner huvudtalare vid konferensen Sänd

Två kvinnor aktiva i kenyanska FPFK:s kvinnonätverk, kommer att vara huvudtalare under årets Sändkonferens som hålls i mars i Alingsås. Varje år genomförs den nationella konferensen Sänd inom Pingst. Det är en mötesplats för församlingar, individer och organisationer att träffas och samtala om viktiga frågor med koppling till det internationella arbetet. Den 13-14 mars hålls Sänd i Pingst Alingsås. Huvudtalare är … Read More

Pingstvänner samordnar sig i globala frågor

Representanter från pingströrelser från nio länder som jobbar med bistånd- och utveckling, möttes nyligen i Oaklahoma City för att stärka den globala samverkan. Syftet med mötet, som var det första någonsin, var att diskutera hur man bättre kan samarbeta kring utvecklingsfrågor och humanitära insatser. Under den två dagar långa konferensen samtalade man bland annat om kopplingen mellan teologi och utveckling, … Read More

Gemensam satsning mot slaveri

40 miljoner människor världen över är idag fast i någon form av modernt slaveri. Det kan handla om sexhandel, tvångsarbete eller barnäktenskap. Nu drar PMU tillsammans med IBRA och Pingst Örnsköldsvik igång den gemensamma kampanjen ”No slaves” för att uppmärksamma slaveriet och bidra till förändring. Under året kommer PMU spegla det moderna slaveriet utifrån situationen i Mauretanien, DR Kongo, Togo … Read More

PMU får nytt praktikantstöd

Nu är ansökan öppen för praktikantprogrammet. PMU har fått beviljat nya medel för att skicka ut tolv unga vuxna i världen. Genom praktikperioden får man lära sig mer om globala frågor. Universitets- och högskolerådet, UHR, som beslutar om praktikantinsatser på uppdrag av Sida, har beviljat PMU nya medel för att skicka ut praktikanter till projekt runtom i världen 2020-2021. Syftet … Read More

Akut hjälp för att tyfondrabbade ska överleva

Hundratusentals har drabbats av tyfonen Kammuri, på Filippinerna. Hus har raserats, odlingar ödelagts och ingen el finns i utsatta områden. Byar på ön Mindoro där PMU:s partner jobbar, har drabbats hårt. Medel behövs nu för att människor överhuvudtaget ska överleva. Den 3 december drog tyfonen Kammuri in över Filippinerna. 261 000 människor är på något sätt drabbade och 66 000 har tvingats … Read More

Globala pingströrelsen viktig aktör i kampen mot fattigdom

Det krävs en fördjupad analys av hur religion och utveckling hänger ihop, och ökad samverkan med religiösa aktörer, om vi ska uppnå Agenda 2030 och förverkliga de globala utvecklingsmålen. Den snabbt växande pingströrelsen med sitt världsvida nätverk spelar här en stor roll. Det menar PMU och Pingst i en ny rapport som sammanställer resultat från internationell forskning av bland annat … Read More

Julkampanjen drar igång

Samtidigt som PMU:s partner vid Panzisjukhuset i DR Kongo, Denis Mukwege, tilldelats Nobels fredspris för sin kamp mot det sexuella våldet, så fortsätter striderna och våldtäkterna i landet. Behoven bland de drabbade är stora. PMU drar nu igång kampanjen ”Besvara hatet med kärlek” för att samla in medel till arbetet i DR Kongo. Situationen i DR Kongo är värre än … Read More

Fransktalande partners lärde mer om jämställdhet

Partners från sex fransktalande länder i Väst- och Centralafrika träffades vid kusten i Benin förra veckan för att lära av varandra om jämställdhet. – Temat makt, maktstrukturer och normer genomsyrade veckan, säger Emelie Nestor, PMU:s Regionkoordinator för Västafrika. Jämställdhet är ett av PMU:s prioriterade områden och PMU anordnar regelbundet utbildningar ute i partnerländer för att lyfta frågan. Förra veckan hölls … Read More